Tietosuojaseloste

MilGear Finland - Henkilötietosuojarekisteriseloste 

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden myös vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Voit halutessasi hallinnoida ja rajata tietojesi käyttöä asiakasprofiilisi kautta.

Käyttääkseen MilGearin palveluita on asiakkaan hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot ja ehdot. 

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:
        - Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
        - Paremman asiakaskokemuksen tarjoamiseen
        - Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
        - Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:
Suomen Erikoisvaruste Oy 
MilGear Finland
Isokatu 56 
90100 Oulu 
Y-tunnus: 2028313-2

Lisäinfoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit halutettasi kysyä lisää sähköpostilla asiakaspalvelu@milgear.fi

Rekisterin nimi:
MilGear Finland asiakasrekisteri 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:
        - Tunnistamistiedot, kuten nimi
        - Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
        - Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
        - Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
        - Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:
        - Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
        - Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
        - Tuotearvostelut
        - Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
        - Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi milgear.fi verkkokaupasta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta. 

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.


Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja käytetään:
        - Asiakkuuden ylläpitämiseen
        - Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
        - Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
        - Asiakaskokemuksen parantamiseen
        - Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
        - Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
        - Väärinkäytösten estämiseen
        - Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja MilGearin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki  asiakastiedot sijaitsevat suojatussa konesalissa salatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu.  Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. 


Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain MilGearin omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Henkilökuntamme näkee ja käsittelee asiakastietoja vain niiltä osin, kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa tai jakaa niitä eteenpäin.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä. 

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
        - Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
        - Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
        - Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
        - Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
        - Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
        - Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
        - Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa asetuksiasi asiakasprofiilisi kautta. Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomasille. Olethan yhteydessä asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme. 

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
Olemme sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja päättää haluatko ottaa vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät asiakasprofiilistasi. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Voit myös koska tahansa lopettaa asiakastilisi ja pyytää meitä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huom! Joissakin tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi kuljetusliikkeelle sekä maksunvälittäjälle. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. 

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
        - Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
        - Kuljetusliikkeelle
        - Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
        - Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
        - Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Huolehdimme tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin. Voit tutustua yksityisyystoimintoihin kirjautumalla asiakastiliisi.

Evästeet 
Milgear.fi käyttää evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet säilyvät selaimessa 15 minuutista 24 kuukauteen, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet  uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk. Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Oikeus muuttaa tietosuojaselostetta
Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme asiakkaillemme erikseen. 

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä asioissa ja  kysymyksissä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@milgear.fi


logo

ASIAKASPALVELU

Kuluttaja-asiakkaat:
asiakaspalvelu@milgear.fi
P. 045 1100131 (ti-pe 12-16)

Yritys- ja viranomaisasiakkaat sekä jälleenmyyjätiedustelut:
myynti@milgear.fi
P. 045 1100131 (ti-pe 12-16)

Jos asiasi on kiireellinen, etkä tavoita meitä puhelimitse, laitathan meille sähköpostia.

MILGEAR NOUTOPISTE

Isokatu 56
90100 OULU

Tilausten noudot:
tiistai - perjantai
klo 12.00-17.00

Poikkeusaukioloajat:
Suljettu - Perjantai 21.6.2024 (Juhannusaatto)
© MILGEAR Finland 2024. All rights reserved.
facebookyoutubeinstagram